Przejdź do treści

Czy dziecko nie mówi, bo ma za krótkie wędzidełko pod językiem?

Krótkie wędzidełko podjęzykowe jest jedną z najczęściej spotykanych wad anatomicznych, ale rzadko bywa przyczyną niemówienia. Wpływa natomiast na jakość wymowy.

Jeśli dziecko nie mówi, to trzeba szukać przyczyn tego stanu i prześledzić przebieg ciąży, porodu i rozwoju dziecka od samego początku. Jeśli już jest czas, aby dziecko mówiło, a mowa się nie pojawia, to należy koniecznie zgłosić się na konsultację do logopedy / neurologopedy, który przeprowadzi dokładny wywiad, zbada dziecko i rozpozna, co jest przyczyną tego, że mowa się nie rozwija. W trakcie badań może okazać się, że wędzidełko jest krótkie lub skrócone, jednak zwykle ten objaw sam w sobie nie jest podstawą do stwierdzenia opóźnienia w rozwoju mowy.

Logopeda może też pokierować dziecko na dodatkowe badania i konsultacje do innych specjalistów.

Jak rozpoznać, że wędzidełko jest skrócone?

Jednoznacznie może to stwierdzić specjalista, na przykład logopeda, ale są pewne objawy, które mogą sugerować, że budowa wędzidełka podjęzykowego jest nieprawidłowa. Należą do nich:

  • trudności z przystawianiem dziecka do piersi lub problemy podczas samego karmienia piersią od samego początku (bolesność piersi lub brodawek, niedostateczne ściąganie pokarmu)
  • nadmierne ślinienie się dziecka obserwowalne zarówno w fazie snu, jak i czuwania,
  • wady zgryzu, które mogą być widoczne już u noworodków,
  • wady wymowy, spowodowane tym, że język w jamie ustnej nie układa się prawidłowo i spoczywa na dnie jamy ustnej zamiast na podniebieniu.

Jak sprawdzić czy dziecko ma skrócone wędzidełko?

Rodzic może to sprawdzić podczas snu dziecka odchylając jego bródkę, gdy dziecko leży na wznak. Czubek języka umieszczony za górnymi zębami świadczy o prawidłowym napięciu mięśniowym. Czubek języka „zawieszony” pomiędzy górnymi a dolnymi siekaczami, za dolnymi lub na nich może świadczyć o skróceniu wędzidełka podjęzykowego. Gdy rodzice zaobserwują takie zjawisko, należy jak najszybciej udać się na konsultację do logopedy. Oceni on budowę anatomiczną jamy ustnej dziecka. W przypadku zbyt krótkiego wędzidełka może okazać się konieczne przeprowadzenie zabiegu frenotomii (frenulotomii). Tuż przed nim i zaraz po nim konieczne jest wykonywanie ćwiczeń. UWAGA: nie musi być widoczne to słynne „serduszko z języka”, by s

Czasem pozycja języka nie jest jednoznaczna. Raz sprawdzając podczas snu zaobserwujemy prawidłową pozycję spoczynkową, innym razem nieprawidłową. W takiej sytuacji też warto poprosić logopedę o konsultację. Oceni on co jest przyczyną tej zmienności.

Prawidłowa pozycja spoczynkowa języka sprawdzana podczas snu – język podniesiony za górne siekacze
Nieprawidłowa pozycja spoczynkowa języka sprawdzana podczas snu – język umiejscawia się pomiędzy górnymi i dolnymi siekaczami

Autorka: Magdalena Tomczyk, logopeda