Przejdź do treści

Nazywam się Magda Tomczyk. W roku szkolnym 2021/2022 prowadziłam zajęcia logopedyczne oraz zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju z dziećmi w Przedszkolu Integracyjnym w Strzelcach Małych. Jestem logopedą i od wielu lat pracuję z dziećmi. Moimi podopiecznymi są też dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak spektrum autyzmu, afazja dziecięca, zespół Downa, niedosłuch i wiele innych. Pomagając dzieciom w rozwoju mowy jednocześnie przygotowuję fundamenty do nauki czytania i pisania.

Co proponuję?


Aby dziecko z łatwością nauczyło się czytać i pisać najpierw musi rozwinąć szereg niezbędnych umiejętności. Dobrze jest zacząć to robić jak najwcześniej, już w przedszkolu! Dostosowując metodę do możliwości dziecka jest możliwe, aby już w wieku przedszkolnym powoli wprowadzać je w umiejętności czytania i pisania. W roku szkolnym 2022/2023 zapraszam rodziców do zapisania dziecka na jeden z dwóch rodzajów zajęć prowadzonych przeze mnie. Jedne z nich to zajęcia z elementami nauki czytania oraz pisania „Gotowi do szkoły!”. Zajęcia będą prowadzone przy wykorzystaniu metod adekwatnych dla dziecka, jego wieku i rozwoju.

Na zajęciach…


Będziemy rozwijać fundamentalne umiejętności niezbędne do nauki czytania oraz pisania:

  • usprawnimy rękę dominującą,
  • rozwiniemy orientację przestrzenną,
  • rozwiniemy uwagę i pamięć wzrokową,
  • rozwiniemy uwagę i pamięć słuchową,
  • podejmiemy wstępną naukę czytania i pisania dostosowaną do wieku dziecka.

Zajęcia „Gotowi do szkoły!” – dlaczego warto skorzystać?


  • Zajęcia odbywają się w małych 2-3 osobowych grupach,
  • dzieci wcześnie rozwijają umiejętności potrzebne do nauki czytania i pisania uzupełniając program przedszkolny,
  • mogą Państwo wybrać długość trwania zajęć: 30 minut, 45 minut, 60 minut,
  • w cenie zajęć rodzice otrzymują dostęp do materiałów edukacyjnych online przeznaczonych dla rodziców i dzieci,
  • zajęcia prowadzone są na terenie przedszkola, więc nie trzeba rezerwować czasu i środków finansowych na dojazdy.

Jaki jest koszt zajęć?


Koszt zajęć uzależniony jest od dwóch rzeczy: tego, jaki czas trwania każdorazowych zajęć Państwo wybiorą oraz czy będą to zajęcia odbywające się w godzinach przedpołudniowych, czy popołudniowych. Zajęcia popołudniowe są w wyższej cenie, zatem jeśli cena jest dla Państwa istotna, to sugeruję wybranie zajęć w godzinach przedpołudniowych.

Zajęcia w godzinach 8:00-12:00Zajęcia w godzinach 12:00-16:00
60 minut –  35 zł za osobę60 minut –  37 zł za osobę
45 minut – 25 zł za osobę45 minut – 30 zł za osobę
30 minut – 18 zł za osobę30 minut – 23 zł za osobę

Pytania i odpowiedzi


Ile zajęć przewidzianych jest w roku szkolnym?

W każdym miesiącu planowane są cztery zajęcia. Odbywać się będą w wybrany dogodny dla wszystkich uczestników dzień tygodnia. Przewidywana ilość zajęć w danym miesiącu może być mniejsza, jeśli na przykład będzie to miesiąc z dużą ilością dodatkowych dni wolnych (święta, ferie). Dokładna ilość zajęć w danym miesiącu oraz przewidywany koszt zajęć w poszczególnych miesiącach podane będą w umowie.

Jak się płaci za zajęcia?

Za zajęcia płaci się przelewem raz w miesiącu na podstawie danych do przelewu zawartych w umowie. Płatność powinna nastąpić do 5 dnia każdego miesiąca.

Jaka jest wysokość miesięcznych opłat?

Wysokość opłaty w danym miesiącu zależy od ilości zajęć przewidzianych na dany miesiąc. Dokładny harmonogram ilości godzin zajęć i wysokości opłat będzie częścią umowy między rodzicem a firmą Studio Logograf Sp. z o.o. jako organizatora zajęć.

Czy można uzyskać fakturę za zajęcia?

Tak. Aby otrzymać imienny osobowy dokument zakupu (fakturę lub paragon imienny) wystarczy wypełnić pole „Uwagi” w formularzu zapisu lub skontaktować się bezpośrednio z osobą prowadzącą zajęcia przed dokonaniem wpłaty za dany okres.

Co jeśli dziecko będzie chore i nie będzie mogło brać udziału w zajęciach?

Dzieci w ciągu roku chorują. Jeśli dziecko nie będzie mogło w dany dniu uczestniczyć w zajęciach, mogą Państwo w godzinach zajęć dziecka skorzystać z telefonicznej konsultacji z logopedą prowadzącym lub potrenować z dzieckiem samodzielnie w domu na podstawie dostarczonych materiałów online. Nieobecność dziecka nie będzie jednak stanowiła podstawy do obniżenia opłaty za zajęcia w danym miesiącu. Zajęcia są indywidualne, dedykowane i płacąc za nie rezerwują Państwo czas osoby prowadzącej. Jeśli w ciągu roku dziecko bardzo dużo choruje i często jest nieobecne, wskazany jest kontakt z osobą prowadzącą zajęcia w celu weryfikacji warunków zawartej umowy.

Jak będzie można korzystać z materiałów online?

Materiały online będą udostępnione Państwu na stronie kuzniamowy.pl i dostępne po zalogowaniu się. Login i hasło otrzymają Państwo po nawiązaniu umowy o prowadzenie zajęć „Rozgadajmy malucha”. Z materiałów będzie można korzystać bezpłatnie przez czas trwania umowy.

O której godzinie będą odbywały się zajęcia?

Podczas organizacji zajęć „Rozgadajmy malucha” będą brane pod uwagę Państwa deklaracje dotyczące pory dnia (zajęcia przedpołudniowe czy popołudniowe) oraz czasu trwania zajęć (30/45/60 minut). Dokładne dni i godziny zajęć podane będą po rozpoczęciu roku szkolnego.

Czy zajęcia nie będą kolidowały z innymi zajęciami przedszkolnymi?

Zajęcia będą tak organizowane, aby nie kolidowały z udziałem dzieci w zajęciach wynikających z podstawy programowej realizowanej w przedszkolu.

Jak zapisać dziecko na zajęcia?


Aby zapisać dziecko na zajęcia, proszę wypełnić poniższy formularz:

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Studio Logograf Sp. z o.o., ul. św. Leonarda 22/2, 32-700 Bochnia. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i przechowywane w bazie administratora przez okres potrzebny na nawiązania umowy o świadczenie usług oraz jej wykonania. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim. Będą Państwo mieć prawo dostępu do swoich danych, ich korekty lub usunięcia – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt
Magda Tomczyk, logopeda
tel 693 860 201