Wierszobajki – Chory kotek

Wierszobajki to krótkie wierszowana bajki dla dzieci nagrane w formie audio. Nie wszystkie dzieci umieją słuchać, nie wszystkie dzieci skupiają uwagę na słuchaniu. Warto rozwijać tę umiejętność na przykład poprzez słuchanie bajek lub krótkich wierszyków.

Źródło bajki: wolnelektury.pl

Copyright ©2021 Studio Logograf Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Polityka prywatności | Regulamin