Przejdź do treści

Nazywam się Magda Tomczyk. W roku szkolnym 2021/2022 prowadziłam zajęcia logopedyczne oraz zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju z dziećmi w Przedszkolu Integracyjnym w Strzelcach Małych. Jestem logopedą i od wielu lat pracuję z dziećmi. Moimi podopiecznymi są też dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak spektrum autyzmu, afazja dziecięca, zespół Downa, niedosłuch i wiele innych. Pomagając dzieciom w rozwoju mowy jednocześnie przygotowuję fundamenty do nauki czytania i pisania.

Co proponuję?


W roku szkolnym 2022/2023 zachęcam rodziców do zapisania dziecka na jeden z dwóch rodzajów zajęć prowadzonych przeze mnie. Jedne z nich to Zajęcia rozwijające mowę i wymowę „Rozgadajmy malucha”. Będą one prowadzone według mojej autorskiej i sprawdzonej metody, której elementy zawarłam w programach: Mowobudzik dla dzieci z późnym rozwojem mowy oraz Kuźnia głosek dla dzieci z trudnościami w rozwoju wyraźnej wymowy.

Dla kogo są zajęcia „Rozgadajmy malucha?


Zajęcia adresowane są do dzieci w wieku przedszkolnym, które mają trudności w mówieniu i komunikowaniu się, a w szczególności do dzieci:

 • z późnym rozwojem mowy,
 • z niewyraźną mową,
 • mających problem z nawiązywaniem kontaktów słownych,
 • z różnymi trudnościami rozwojowymi (spektrum autyzmu, zespół Downa, niedosłuch, ADHD, dzieci nieśmiałe)

Dlaczego warto skorzystać z zajęć?

Na zajęciach będziemy intensywnie rozwijać wiele bardzo ważnych umiejętności potrzebnych do rozwoju mowy i wymowy.

 • Gdy dziecko z łatwością się porozumiewa łatwiej też uczy się nowych rzeczy i poznaje świat. W przyszłości łatwiej będzie mu zdobywać wiedzę w szkole.
 • Dzieci mówiące wyraźnie łatwiej nawiązują kontakt z rówieśnikami. Dzieci, które mają z tym trudności mówią niechętnie, bo jest to dla nich trudne.
 • Dzieci, które już w wieku przedszkolnym mają trudności w rozwijaniu mówienia lub nie mówią wyraźnie mogą mieć trudności w nauce czytania i pisania. Ćwicząc mowę i wymowę w przedszkolu zapobiegamy trudnościom w nauce czytania i pisania.
 • Trudności w mówieniu nie mijają „same”. One są oznaką, że w rozwoju dziecka brakuje jakiegoś elementu, jak w układance. Pomogę Państwu odnaleźć i uzupełnić brakujący element! 🙂
 • Wcześnie rozpoczęta współpraca z logopedą daje szanse na szybsze pokonanie trudności w mowie i wymowie.

Gdzie, jak i kiedy? – czyli organizacja zajęć


 • Zajęcia odbywać się będą na terenie przedszkola, zatem odpada konieczność dodatkowego dowożenia dziecka, co za tym idzie: czas i koszty z tym związane.
 • Zajęcia są indywidualne, co oznacza, że logopeda pracuje z dzieckiem jeden na jeden.
 • Logopeda ściśle współpracuje z kadrą przedszkola, co przekłada się na efekty terapii.
 • Mogą Państwo wybrać długość trwania zajęć: 30 minut, 45 minut lub 60 minut.
 • W cenie zajęć rodzice otrzymują dostęp do materiałów edukacyjnych online przeznaczonych dla dzieci i rodziców. W materiałach znajdą Państwo ćwiczenia, inspiracje do zabaw z dziećmi oraz poradniki dla rodziców,  jak wspomagać rozwój mowy i wymowy dziecka.

Jaki jest koszt zajęć?


Koszt zajęć uzależniony jest od dwóch rzeczy: tego, jaki czas trwania każdorazowych zajęć Państwo wybiorą oraz czy będą to zajęcia odbywające się w godzinach przedpołudniowych, czy popołudniowych. Zajęcia popołudniowe są w wyższej cenie, zatem jeśli cena jest dla Państwa istotna, to sugeruję wybranie zajęć w godzinach przedpołudniowych.

Zajęcia w godzinach 8:00-12:00Zajęcia w godzinach 12:00-16:00
60 minut –  65 zł za osobę60 minut –  75 zł za osobę
45 minut – 50 zł za osobę45 minut – 60 zł za osobę
30 minut – 35 zł za osobę30 minut – 45 zł za osobę

Pytania i odpowiedzi


Ile zajęć przewidzianych jest w roku szkolnym?

W każdym miesiącu planowane są cztery zajęcia. Odbywać się będą w wybrany dogodny dla wszystkich uczestników dzień tygodnia. Przewidywana ilość zajęć w danym miesiącu może być mniejsza, jeśli na przykład będzie to miesiąc z dużą ilością dodatkowych dni wolnych (święta, ferie). Dokładna ilość zajęć w danym miesiącu oraz przewidywany koszt zajęć w poszczególnych miesiącach podane będą w umowie.

Jak płaci się za zajęcia?

Za zajęcia płaci się przelewem raz w miesiącu na podstawie danych do przelewu zawartych w umowie. Płatność powinna nastąpić do 5 dnia każdego miesiąca.

Jaka jest wysokość miesięcznych opłat?

Wysokość opłaty w danym miesiącu zależy od ilości zajęć przewidzianych na dany miesiąc. Dokładny harmonogram ilości godzin zajęć i wysokości opłat będzie częścią umowy między rodzicem a firmą Studio Logograf Sp. z o.o. jako organizatora zajęć.

Czy można uzyskać fakturę za zajęcia?

Tak. Aby otrzymać imienny osobowy dokument zakupu (fakturę lub paragon imienny) wystarczy wypełnić pole „Uwagi” w formularzu zapisu lub skontaktować się bezpośrednio z osobą prowadzącą zajęcia przed dokonaniem wpłaty za dany okres.

Co jeśli dziecko będzie chore i nie będzie mogło brać udziału w zajęciach?

Dzieci w ciągu roku chorują. Jeśli dziecko nie będzie mogło w dany dniu uczestniczyć w zajęciach, mogą Państwo w godzinach zajęć dziecka skorzystać z telefonicznej konsultacji z logopedą prowadzącym lub potrenować z dzieckiem samodzielnie w domu na podstawie dostarczonych materiałów online. Nieobecność dziecka nie będzie jednak stanowiła podstawy do obniżenia opłaty za zajęcia w danym miesiącu. Zajęcia są indywidualne, dedykowane i płacąc za nie rezerwują Państwo czas osoby prowadzącej. Jeśli w ciągu roku dziecko bardzo dużo choruje i często jest nieobecne, wskazany jest kontakt z osobą prowadzącą zajęcia w celu weryfikacji warunków zawartej umowy.

Jak będzie można korzystać z materiałów online?

Materiały online będą udostępnione Państwu na stronie kuzniamowy.pl i dostępne po zalogowaniu się. Login i hasło otrzymają Państwo po nawiązaniu umowy o prowadzenie zajęć „Rozgadajmy malucha”. Z materiałów będzie można korzystać bezpłatnie przez czas trwania umowy.


O której godzinie będą odbywały się zajęcia?

Podczas organizacji zajęć „Rozgadajmy malucha” będą brane pod uwagę Państwa deklaracje dotyczące pory dnia (zajęcia przedpołudniowe czy popołudniowe) oraz czasu trwania zajęć (30/45/60 minut). Dokładne dni i godziny zajęć podane będą po rozpoczęciu roku szkolnego.

Czy zajęcia nie będą kolidowały z innymi zajęciami przedszkolnymi?

Zajęcia będą tak organizowane, aby nie kolidowały z udziałem dzieci w zajęciach wynikających z podstawy programowej realizowanej w przedszkolu.

Jak zapisać dziecko na zajęcia?


Aby zapisać dziecko na zajęcia, proszę wypełnić poniższy formularz:

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Studio Logograf Sp. z o.o., ul. św. Leonarda 22/2, 32-700 Bochnia. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i przechowywane w bazie administratora przez okres potrzebny na nawiązania umowy o świadczenie usług oraz jej wykonania. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim. Będą Państwo mieć prawo dostępu do swoich danych, ich korekty lub usunięcia – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.

W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt
Magda Tomczyk, logopeda
tel. 693 860 201

Być może zainteresują Państwa także zajęcia