Przejdź do treści

Wspieramy rozwój poznawczy dziecka

Rozwój poznawczy jest bardzo ważny dla jak najpełniejszego rozumienia siebie, innych ludzi i otaczającego świata. Aby przebiegał prawidłowo trzeba podejmować z dzieckiem wiele aktywności w różnych obszarach, nie tylko w przedszkolu, ale także w domu. W tym dziale znajdziesz inspiracje i wiedzę, jak wspierać rozwój poznawczy za pomocą środków dostępnych w domu.

percepcja wzrokowa

Co się zmieniło? – zabawa rozwijająca percepcję wzrokową

jak nauczyć dziecko kolorów

Ćwiczymy wzrok – nauka rozpoznawania i nazywania kolorów

Rysowanie na piasku – zabawa stymulująca sensorycznie i rozwijająca małą motorykę