Blog

Wierszobajki – bajki i wiersze dla dzieci, które nie lubią słuchać

Aby słuch odpowiedzialny za mowę dobrze się u dziecka rozwinął, trzeba dostarczać im dobre bodźce słuchowe. Próżno ich szukać w dzisiejszym świecie przeładowanym dźwiękami i innymi bodźcami. Czytam dzieciom krótkie wierszyki i bajki, by otworzyć je na słuchanie. Znajdziesz je w tym dziale.


Wspieramy rozwój poznawczy

Tu znajdziesz pomysły na to, jak wspierać rozwój poznawczy dziecka w różnych jego przejawach oraz pigułki wiedzy na ten temat.


Dogadać się z logopedą

Logopedzi mówią czasem zbyt skomplikowanym językiem. Oto dział, w którym znajdziesz wyjaśnienie różnych trudnych logopedycznych nazw i określeń.