Blog


Rozwój poznawczy jest bardzo ważny dla jak najpełniejszego rozumienia siebie, innych ludzi i otaczającego świata. Aby przebiegał prawidłowo trzeba podejmować z dzieckiem wiele aktywności w różnych obszarach, nie tylko w przedszkolu, ale także w domu. W tym dziale znajdziesz inspiracje i wiedzę, jak wspierać rozwój poznawczy za pomocą środków dostępnych w domu.

Co konkretnie można zrobić, aby wspierać rozwój mowy? W tym dziale dowiesz się, na co zwrócić uwagę wspierając rozwój mowy i wymowy. Zapoznasz się też z profesjonalnymi, przygotowanymi przez logopedów narzędziami do użytku domowego. Pomogą one w rozwoju mowy i artykulacji.

Aby słuch odpowiedzialny za mowę dobrze się u dziecka rozwinął, trzeba dostarczać mu dobrze dobrane bodźce słuchowe i językowe. Trudno je znaleźć w dzisiejszym świecie przeładowanym obrazami. W tym dziale znajdziesz nagrania dźwiękowe z krótkimi wierszykami i bajkami dla dzieci. Regularne ich słuchanie pomoże rozwinąć u dziecka uwagę słuchową.

Logopedzi mówią czasem zbyt skomplikowanym językiem. W tym dziale oswajamy język logopedów. Znajdziesz tu wyjaśnienie różnych trudnych logopedycznych nazw i określeń.

Wychowanie jest równie ważnie, jak dostarczanie prawidłowych bodźców do rozwoju poznawczego. Czy da się uniknąć błędów wychowawczych? Zapewne nie, ale warto szukać wiedzy, by rozwijać własną świadomość wychowawczą. W tym dziele znajdziesz artykuły na tematy związane z wychowaniem.

Dzieci są ważne, ale mamy też są ważne! Przestrzeń dla siebie jest potrzebna wszystkim matkom niezależnie od tego, jak bardzo uwielbiają swoje pociechy. Tę przestrzeń mamy znajdą także w ramach Kuźni Mowy i jest to Klub Mam. Poruszamy w nim tematy całkowicie niezwiązane z dziećmi, na przykład sprawy związane z radzeniem sobie z emocjami, finansami czy po prostu realizacją siebie w innych obszarach niż macierzyństwo. Aby otrzymywać regularnie dostęp do tych treści, zapisz się do #parentlettera.